Pióro Dyrektora CHEMIKA… zostało wręczone!

Pióro Dyrektora CHEMIKA… zostało wręczone. W ramach wyjątkowego konkursu ortograficznego “Dyktando o pióro Dyrektora CHEMIKA” przyznano nagrody. Główną nagrodę – prestiżowe pióro – otrzymała Justyna Kowalska z klasy 1a. Wyróżnienia w postaci nagród książkowych oraz dyplomów okolicznościowych przypadły uczennicom: Emilii Paul-Freundlich, Zuzannie Bryll, Kornelii Czerwińskiej, Julii Gałązce oraz Zuzannie Żmudzie z klasy 1a, a także Elizie Jąkała z klasy 2a i Darii Pater z klasy 2f.

Uczestniczki konkursu podjęły wyzwanie tekstu pełnego ortograficznych pułapek, dotyczącego historii chemii. Była to doskonała okazja, aby nie tylko zweryfikować swoje umiejętności językowe, ale i zgłębić ciekawostki związane z alchemią, petrochemią oraz wkładem polskich naukowców, w tym szczególnie Ignacego Łukasiewicza, w rozwój dziedziny.

Konkurs stanowił nie tylko próbę wiedzy, ale także doskonałą formę edukacyjnej zabawy, która niewątpliwie przyczyniła się do wzbogacenia zainteresowań chemicznych wśród młodzieży. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą odwagą, decydując się na udział w konkursie.

Serdecznie dziękuję wszystkim za udział i gratuluję osiągniętych wyników. Beata Majerska